Xe tải ISUZU 3.9 tấn thùng chở gia cầm – NQR75M già từ nhà máy

Xe tải ISUZU 3.9 tấn thùng chở gia cầm - NQR75M già từ nhà máy

Xe tải ISUZU 3.9 tấn thùng chở gia cầm – NQR75M già từ nhà máy